กิจกรรม เที่ยวเท่ เสน่ห์วันวาน เมืองโบราณเชียงแสน 

ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์
บริเวณ ศูนย์บริการข้อมูลน้กท่องเที่ยวเมืองเชียงแสน วัดมหาธาตุ

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

กิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาวันออกพรรษา 2564

กิจกรรมสืบสามวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนา
ทำเครื่องเบญจสักการะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ร่วมกับการถวายผ้ากฐินสามัคคี
ประจำปี 2564

กิจกรรมงานรวมรุ่น นุ่งซิ่นกินปิ่นโต 2564

กิจกรรมสืบสานประเพณีการนุ่งซิ่นถิ่นล้านนา กับผ้าเมืองงามๆ
ร่วมรับประทานอาหารปิ่นโต ในบรรยากาศฟินๆ ที่ บูทีคโฮเทล
โรงแรง อทิตา เชียงแสน

กิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาวันออกพรรษา ปี 2563

กิจกรรมสืบสามวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนา  ทำเครื่องเบญจสักการะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ร่วมกับการถวายผ้ากฐินสามัคคี  ประจำปี 2563 ณ วัด ป่าญานสัมปันโนอารยญาราม

กิจกรรมปีใหม่เมือง เมษายน 2562

ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปคู่เมืองเชียงแสน

กิจกรรมปีใหม่เมือง เมษายน 2562

การสรงน้ำจะกระทำผ่านรางรินที่ทำจากไม่ไผ่ ต่อเป็นท่อยาวจนกจุดสรงน้ำ ต่อยาวไปถึงองค์พระ