กิจกรรมทักษาโหรา บูชาพระธาตุ

ดูทักษา + workshop ทำเครื่องสักการ + นั่งรถรางชมเมืองเก่า
กิจกรรมนุ่งซิ่นกินปิ่นโตอาหารถิ่นล้านนา

กิจกรรมนุ่งซิ่นกินปิ่นโตอาหารถิ่นล้านนา

นุ่งชุดพื้นเมือง เที่ยวชมโบราณสถาน ถ่ายรูปกับมุมสวยๆ
นั่งรับประทานอาหาร ถายใต้บรรยากาศโบราณสถาน

กิจกรรมสะเปาคำนำสุข

Workshop ทำเรือสะเปา + ทำขนมไทย เพื่อบรรจุลงในสะเปา

นั่งรถรางชมเมืองเก่าเชียงแสน ลงเรือ ล่องไปลอยสะเปากลางลำน้ำโขง

กิจกรรมสีสันใบสัก ฮอมฮักเชียงแสน

เลือกดอกไม้ และใบไม้ นำมาเรียงลงบนผืนผ้า แล้วอุ๊ก(นึ่ง) หรือ ตอกด้วยฆ้อนไม้

 เพื่อให้สีถ่ายทอดลงบนชิ้นงาน

คลิป เกี่ยวกับ กิจกรรม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน

โบรชัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว

E-Book


กดที่นี่