กิจกรรมทักษาโหราบูชาพระธาตุเมืองเชียงแสน

การดูทักษา เป็นการตรวจดวงชะตา โดยนำเอาชื่อ และ วัน เดือน ปี เกิด ของเข้าชะตา มาคำนวณตามหลักทักษาโหราโบราณ แล้วนำมาเทียบสัมพันธ์กับดวงเมืองโบราณเชียงแสน เพื่อตรวจดูว่า ดวงชะตานั้น มีเรื่องเด่นในเรื่องใด และมีจุดที่ควรเสริมให้ดีขึ้นในด้านใด ไม่ว่าจะเป็น โชคลาภ ทรัพย์ บริวาร สุขภาพ ฯลฯ

หลังจากท่านทราบแล้วว่า ควรไปสักการขอพรยังวัดร้าง วัดใดในทิศมงคล  ก็ขอเชิญชวนท่านทำเครื่องเบญจสักการะ ที่ยังคงความหมายของเครื่องสักการะดั้งเดิมแบบล้านนา ประกอบด้วย ต้นดอก ต้นผึ้ง ต้นเทียน ต้นหมาก และ ต้นพลู  แล้วนำท่านขึ้นรถราง ฟังเรื่องราว ตำนานและประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสน ชมความงามของกำแพงเมืองคูเมืองโบราณ และพาท่านไปถวายเครืองสักการะ