กิจกรรมสะเปาคำนำสุข

 คำว่า “สะเปา” เป็นคำเดียวกับคำว่า “สำเภา” 

การทำสะเปา เป็นประเพณีโบราณ ที่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) เพื่อนำส่งสิ่งของให้เดินทางไปด้วยเรือสำเภา เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับภพหน้า หรือเป็นการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ นอกจากนั้นยังถือเป็นการลอยทุกข์ลอยโศก เป็นการบูชาและขอขมาแม่น้ำอีกด้วย 

การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย มะละกอ หรือไม้ไผ่ มาสร้างเป็นตัวเรือ ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่าง ๆ ติดด้านข้างลำสะเปา จากนั้นจะนำสิ่งของใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่นข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม อาหารต่างๆ น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น


ตามความเชื่อแบบโบราณ หากทำสะเปาหลวง (สะเปาลอยเคราะห์) จะเป็นเรือที่ใช้ขอขมาแม่พระคงคา เรือสะเปาเงิน หมายถึง การลอยสะเปาเพื่อขอเรื่องการทำมาค้าขายและหน้าที่การงาน ส่วนสะเปาคำ จะหมายถึง การลอยสะเปาเพื่อขอให้อยู่ดีมีสุข ไร้โรคภัยไข้เจ็บ สุขกายสบายใจ